Alkmaar ontmoet
Categorie Volwassenen én Jeugd & Jongeren
Tags dialoog dialoog & debat
Prijzen
  • Aanmelden gratis
Terug

Alkmaar ontmoet

Binnen de gemeente Alkmaar is een plek voor iedereen. Ongeacht godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, leeftijd, handicap of seksuele geaardheid. Daarom is op 13 september de campagne: 'discriminatie en racisme doet iets met mensen. Doe er iets aan' van start gegaan.

Om met elkaar te leven en uitsluiting van mensen of groepen te voorkomen is het van belang om elkaar te ontmoeten. Om elkaars beleving en standpunten te begrijpen en te respecteren is verbinding nodig. Om deze verbinding tot stand te brengen nodigen we inwoners uit voor dialooggesprekken. De gemeente Alkmaar organiseert deze gesprekken in samenwerking met Artikel 1 Noord-Holland Noord  en Bibliotheek Kennemerwaard.

Wij bieden met elke bijeenkomst ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Waar ben jij trots op, wie ben je nu, waar wil je naartoe met betrekking tot een inclusief Alkmaar? Eigenlijk kun je niet-niet groeien. Dus het is leuker om dit proces met elkaar te delen!

Door elkaar te ontmoeten, ontstaat er verbinding en begrip. Met een speciale ‘deel-methode’ (de Jump Movement-methode), creëren we samen een veilige setting. De gespreksmethode bestaat uit zeven stappen waarbij je vertelt vanuit jouw kader. Iedereen krijgt evenveel tijd, waarin ervaringen, gezichtspunten, ideeën en wensen kunnen worden gedeeld met betrekking tot de onderwerpen discriminatie en racisme, uitsluiting en inclusie. Iedereen luistert oordeel loos naar elkaar. Dit gesprek leidt er toe dat iemand zelf concrete stappen formuleert en zet in de richting van een doel; in dit geval: een Alkmaar zonder racisme en discriminatie.

De persoonlijke verbinding en beweging die hieruit kan ontstaan brengt ons weer een stapje dichter bij dat Alkmaar waar een plek is voor iedereen!

Help mee en wordt dialoogstarter!
Voor het begeleiden van de dialooggesprekken zijn wij ook op zoek naar mensen die ervaring hebben met racisme of discriminatie uit eigen ervaring. De dialoogstarters, zoals de begeleiders genoemd worden in dit project, begeleiden de gesprekken en zorgen voor een veilige omgeving voor de deelnemers. De dialoogstarter neemt zelf geen standpunt in maar start het proces aan de hand van een handboek en doet ook zelf aan het gesprek mee.

Voor bedrijven en organisaties:
Om te bewegen naar geen racisme en discriminatie in onze samenleving is ook jouw hulp nodig! Doe jij er al wat aan?
De Jump Movement methodiek is een eenvoudige, laagdrempelige en concrete gespreksmethode die individuen binnen organisaties rondom een collectief doel in beweging brengt. De methode gaat uit van de eigen kracht en motivatie van personen en maakt hen persoonlijk verantwoordelijk en trots op hun eigen ontwikkeling.
Informeer voor de mogelijkheden van een dialooggesprek in jouw bedrijf of organisatie!

Ja, ik hoor graag meer over de mogelijkheden van een dialooggesprek in jouw bedrijf of organisatie.

Dag Datum Tijd
woensdag 8 dec. 2021 10:00 Alkmaar, Bibliotheek Overdie nog 1 beschikbaar Reserveren
donderdag 9 dec. 2021 10:00 Alkmaar, De Rekere nog 4 beschikbaar Reserveren
woensdag 15 dec. 2021 10:00 Alkmaar, Wijkcentrum De Oever nog 4 beschikbaar Reserveren
dinsdag 21 dec. 2021 19:00 Grootschermer, Dorpshuis 't Wavertje nog 5 beschikbaar Reserveren
vrijdag 14 jan. 2022 10:00 Alkmaar, Wijkcentrum De Eenhoorn nog 5 beschikbaar Reserveren
woensdag 19 jan. 2022 10:00 Alkmaar, Wijkcentrum De Eenhoorn nog 5 beschikbaar Reserveren
donderdag 27 jan. 2022 Nader te bepalen nog 5 beschikbaar Reserveren