EU tussen twee vuren

zondag 24 november 2019
13:30 tot 15:30

Locatie Alkmaar, Bibliotheek Centrum
Categorie Volwassenen
Tags Europa Actueel
Prijzen
  • Toegang gratis
Download Toevoegen aan agenda
Terug

EU tussen twee vuren

Verzorgd door Hans van der Heijde

De EU bevindt zich in de heikele en historisch gezien unieke positie waar zij vanuit het oosten (Rusland) en vanuit het westen (Verenigde Staten) blootstaat aan pogingen tot destabilisering. “To make America great again”, zei Trump toen hij in 2017 zijn presidentschap van de VS aanvaarde. Wat volgde, was een grimmig immigratiethema, een agressieve handels- en een buitenlandse politiek in dienst van het binnenlandse electoraat. Zowel oost als west maken dankbaar gebruik van rechts-populistische partijen en bewegingen binnen EU-lidstaten. Die zien hun nationalistische agenda gediend met ondermijning van het geïntegreerde Europa. Wat kan de EU daartegen ondernemen? Politicoloog drs. Hans van der Heijde laat in deze lezing zijn licht schijnen over deze ontwikkelingen.

Drs. Hans van der Heijde is politicoloog, leraar maatschappijleer in vo en hogeschool NHL. Hij was (hoofd)redacteur van vakblad Maatschappij en Politiek, publiceert ook in romanvorm en voor Leeuwarder Courant en het Dagblad van het Noorden.

Deelnemen
De lezingen van Europa Actueel vinden plaats op zondagmiddag van 13.30 - 15.30 uur in Bibliotheek Kennemerwaard, vestiging Alkmaar Centrum. De toegang is gratis. Reserveren is gewenst.


Europa is om de haverklap in het nieuws en niet altijd met positieve berichten. De kritiek op het samenwerkingsverband is groot, maar is dat altijd terecht? Onbekend maakt duidelijk onbemind en daarom worden zeven zondagmiddagen rondom Europese prikkelende onderwerpen georganiseerd.

Van 24 februari tot en met 24 november 2019 krijgt iedereen die geïnteresseerd is in de wereld waarin hij leeft, de mogelijkheid zichzelf gedegen te laten informeren over actuele zaken, als de gevolgen van Brexit, de Europese verkiezingen, de politieke stromingen in de EU, het verschil tussen Noord- en Zuid-Europa en migratie.

De sprekers zijn ervaren experts op het gebied van onderwijs en Europa en scheiden feiten van fabels. Het publiek kan zo een echte mening vormen, in plaats van een op suggesties gebaseerde aanname. Natuurlijk is er bij elke lezing ruimte voor vragen en discussie.


Helaas is het niet meer mogelijk om te reserveren. De reserveringsdeadline is verstreken op zondag 24 november 2019 om 15:30